پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹:۳۰ تا ۱۸ - پنجشنبه، ساعت ۹:۳۰ تا ۱۴

ایمیل: support@drraj.ir

تلفن: ۰۴۱۳۴۲۰۰۷۱۹ 

آدرس لابراتوار: تبریز، شهرک صنعتی رجایی شمالی، بیست متری دوم شرقی